Tisztelt Barátaink, Időskorú Társaink!

A sajnálatos veszteségek miatt érzett fájdalom mellett meg kell állapítanunk, hogy a Koranavírus által okozott világméretű fertőzésveszély visszaszorítását célzó küzdelemben Magyarország mind az európai, mind a világviszonylatban tapasztalt veszteségek tükrében az eredményesebben küzdők közé tartozott.

Ennek elérésében jelentős  szerepet töltött be az a körülmény, hogy a magyar szakemberek másokhoz képest korábban ismerték fel a veszélyt, és tettek ajánlásokat a védekezést szolgáló intézkedésekre, amelyeket a Kormány időben meghozott határozott intézkedései szentesítettek. Az, hogy ezek az intézkedések végül is eredményesnek bizonyultak , a szakszolgálatok hősies helytállása mellett  a társadalom döntő többségének fegyelmezett, jogkövető magatartása is hozzájárult.

Ennek életre-szóló tanulságát jó szívvel idézhetjük fel.

Volt egy vészhelyzet, amely Nemzetléptékű veszéllyel fenyegetett, s erre mind a Szakszolgálatok, mind az Önkéntes Segítők, mind a Lakosság Döntő Többsége Jó Választ Adott.

Ez a tanulság adjon mindannyiunknak erőt, kitartást mindazon küzdelmek eredményes megvívásához, amelyek Nemzetléptékű veszélyt jelentenek,

A Koronavírus által okozott veszély nem szünt meg! Továbbra is veszélyeztet!l

A jelen helyzetben a gazdasági károk felszámolása, a kieső munkahelyek visszapótlása, az illegális migráció által okozott Egészségügyi- Biztonsági kockázatok visszaszorítása, a családok, a gyermeket vállaló, gyermeket, gyermekeket nevelő családok támogatása, az időskorúak  életkörülményeinek javítása,  a normális életvitelhez való visszatérés feltételeinek megteremtése a soron következő kihívások fő tételei.

Úgy gondolom, hogy ezen kérdések helyes megválaszolását, az ezekkel kapcsolatos, a Társadalom nagy többségének  állásfoglalásával hozott kormányzati döntések meghozatalát segítheti elő, a napokban  postázott Nemzeti Konzultáció keretében feltett kérdések megválaszolása.

A Nyugdíjasok Szociális Fóruma elnökeként

Tisztelettel Felkérem

Tagságunkat, a hozzánk csatlakozott, velünk együttműködő Szervezetek, Intézmények Vezetőit, Tagságát,

hogy ki-ki lelkiismerete  és meggyőződése szerint foglaljon állást, a koronavírus elleni küzdelem II. szakaszának Sors Alakító Kérdéseiben!  Kérem, hogy töltsék ki a kérdőívet és juttassák vissza Magyarország Kormánya címére!

Azt  remélem, abban bízom, hogy ezekben a jó célt szolgáló intézkedéseket megalapozó, a Nemzet jövőjét is meghatározó Sorskérdések  megválaszolásában is létrejön, megmutatkozik a Nemzetléptékű Egyetértés,  Együttműködés.

Mindenkinek jó egészséget kívánva,

Baráti üdvözlettel:

Semmelweis Ferenc elnök