Pünkösdi Dalos Találkozó 2020

Bevezető

2004-ben a Nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Klub és Dalkörének vezetője Fási Éva kezdeményezésére, a Nyugdíjasok Szociális Fóruma elnöke Semmelweis Ferenc támogatásával, a hagyományteremtés szándékával létrejött az első Pünkösdi Dalos Találkozó.

Erre Mezőföld és a tágabb környezete Nyugdíjas klubjainak Dalköreit hívták, várták, akik az eltelt időszakban hűséges résztvevőivé váltak ennek a szép sikereket hozó, baráti kapcsolatokat teremtő rendezvénysorozatnak. 2020-ban már a 17. Pünkösdi Dalos Találkozó megtartására készültünk. A Koronavírus által okozott járvány megfékezését célzó korlátozó intézkedések betartása nem tette lehetővé a rendezvény megtartását.

A Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár vezetője Mogyorós Mária és
munkatársai gondoskodtak arról, hogyha a helyszínen nem is, de a virtuális térben folytatódjék a hagyomány. A kezdetektől eltelt időszakban megtartott 16 Pünkösdi Dalos Találkozó történéseiből összeállítottak egy emlékeztető műsort és azt feltették a Világhálóra.

A programot Mogyorós Mária vezette fel, a bevezető köszöntőt Vargáné
Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere mondta, záró tételét Semmelweis
Ferenc szerkesztett köszöntője és gondolatai képezték.

K Ö S Z Ö N T Ő

 2020. Májusi Nagyvenyimi XVII. Pünkösdi Dalos Találkozó

Koronavírus-mentes szép napot kívánok kedves mindnyájuknak!

A Nyugdíjasok Szociális Fóruma elnökeként tisztelettel és baráti szeretettel köszöntöm a Nagyvenyimi – szükségszerűen rendkívüli – XVII. Pünkösdi Dalos Találkozó valamennyi kedves résztvevőjét, de azokat is, akik a virtuális térben találkoznak ennek a Hagyományossá Nemesedett Rendezvénynek a történéseivel.

A köszöntés szavai mellett fontosnak tartom kifejezni a Fórum elismerését és köszönetét mindenkinek, akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy a koronavírus-veszély megfékezését célzó korlátozó intézkedések betartása mellett is megtalálták a módját annak, hogy Nagyvenyimen folytatódhasson a hagyomány, a Pünkösdi Dalos Találkozó ünnepségének megtartása. Hálás köszönetet mondunk ezért Nagyvenyim Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatalának, Nagyvenyim Könyvtárának és Új Kulturális Központjának, Nyugdíjas Közösségének, a Nagyvenyimiek meghívását elfogadó Települések Nyugdíjas Csoportjainak ezek vezetőinek, tagjainak, hogy ennek a Nemes Hagyománynak a Megőrzéséért, Továbbadásáért tették azt, amit a beszűkült lehetőségek között tenni lehetett.

Tisztelt Időskorú Társaim, Kedves Barátaim!

A Nyugdíjasok Szociális Fóruma vezetősége a kezdetektől megkülönböztetett figyelemmel kíséri azokat a törekvéseket, amelyeket Nagyvenyim tett és tesz az Időskorú Nyugdíjas Lét emberhez méltó megélési lehetőségének megteremtéséért, a nyugdíjasok közösségi életének értékes tartalommal való megtöltéséért. Ezt a törekvést, amely magában foglalja a közösségteremtést, a környező települések közötti kapcsolatok építését, a nyugdíjas szervezetek közötti együttműködés lehetőségének megteremtését,  a Nyugdíjasok Szociális Fóruma szerény lehetőségei szerint mindig is támogatta és reményeink szerint a jövőben is ezt szeretné folytatni.

Köszöntőm zárásaként éppen a koronavírus okozta járvány számomra legfontosabb két tanulságát ajánlanám szíves figyelmükbe.

Az egyik: a Vírus, mint sok más az emberiség létét, normális életvitelét veszélyeztető ok, nem válogat,  nem tesz kivételt sem különböző elvi meggyőződésű, sem más értékválasztású, sem  vallási, nemzetiségi, életkor különbözőségű emberek között. Mindenkit veszélyeztet.

A másik: hogy az ilyen súlyos fenyegető veszély mérséklésének, felszámolásának esélyét képesek vagyunk megteremteni. Előrelátó, célszerű szabályok meghozatalával, a Társadalom Tagjainak Felelős, Szabálykövető magatartásával. Ez reménykedésre ad okot, hogy a Társadalom Tagjai, más közös ügyekben is eljutnak ahhoz a felismeréshez, hogy bizonyos, nemzetléptékű célok eléréséhez ugyanerre az összefogásra, ugyanerre az Együttműködésre van szükség, és ennek megfelelően teszi mindenki a tőle telhetőt.

Kívánom, hogy ez a szükséghelyzetben ilyen módon megtartott Pünkösdi Dalos Találkozó minden résztvevő, minden érdeklődő számára szaporítsa a jó emlékek sorát, idézze fel a PÜNKÖSD MISZTÉRIUMÁNAK lélekemelő üzenetét.

Abban a reményben zárom köszöntőmet, hogy KORONAVÍRUS elleni küzdelem eredményes megvívását követően rövidesen személyesen is találkozhatunk és közösen ünnepelhetünk.

Kérem, vigyázzanak magukra és egymásra! Isten áldja meg Mindnyájukat.

Semmelweis Ferenc

Nyugdíjasok Szociális Fóruma

elnök