Fontos információk és tanácsok koronavírus járvány idején!

Interjú Semmelweis Ferenc elnök úrral

Tisztelt Barátaink!

Egyesületünk tagjai, a Hozzánk Csatlakozott, Velünk Együttműködő Intézmények, Szervezetek Tagjai Vezetői!

A mai napon, 2020 március 19 én behívtak a Kossuth Rádió adásába azzal az előzetesen megállapodott programmal, hogy riportot készítenek velem a „Koronavírus” által okozott, leginkább az időskorúakat érintő veszélyeztetés csökkentésének lehetőségeiről.

Amint kiderült az adás-idő nem tette lehetővé mondanivalóm kifejtését, ezért úgy gondoltam, hogy a riportra való felkészülés során kialakult mondanivalómat változatlan, vágatlan formában közreadom. Abban a reményben, hogy ezzel talán hozzá tudok járulni a fertőzések, megbetegedések terjedésének csökkentéséhez, visszaszorításához.

A TERVEZETT MONDANIVALÓ

Tisztelt Barátaink, Időskorú Társaink!

A KORONAVÍRUS által okozott fertőzések, megbetegedések terjedésének visszaszorítását célzó intézkedések életvitelünkben jelentős változásokkal járnak.

 Tudomásul kell vennünk és együtt kell élnünk azzal, hogy az eddig ismeretlen vírusnak a megjelenése, az általa okozott fertőzések, megbetegedések, halálesetek rohamos terjedése ma már „VILÁGMÉRETŰ” járványként veszélyezteti az emberiséget. Ez a veszély mindenkivel szemben fennáll, de a tapasztalatok szerint különösen az IDŐSEBBEK számára jelent nagy veszélyt.

Leküzdésének esélyét az növelheti, ha mindenki a tőle elvárható módon betartja a „korlátozó Intézkedéseket”, e mellett betartja a személyes higiénére, az elővigyázatosságra, az egyének kapcsolattartására vonatkozó előírásokat, ajánlásokat. Fontos kiemelni és hangsúlyozni, hogy mindenkiknek szembesülni kell azzal a felelősséggel, hogy a szabályok követésével, az ajánlások betartásával tartozik családjának, barátainak, szűkebb-tágabb környezetének, településének, az egész társadalomnak. Szembesíteni kell mindenkit azzal, hogy; RAJTA IS MÚLIK, FEGYELMEZETT  MAGATARTÁSÁN IS MÚLIK, hogy ez a többszereplős küzdelem mikor és milyen eredménnyel zárul.

AZ IDŐSEKTŐL ELVÁRT MAGATARTÁS

Lehetőleg minden időskorú maradjon otthon!  Ennek persze előfeltétele, hogy napi szükségleteinek megoldását biztosítsák családtagjai, szűkebb környezete, illetve az Intézmények által működtetett, vagy az Önkéntesen szerveződő Segítők.

Az idős ember, ha kénytelen otthonából kimozdulni; Viseljen védőfelszerelést, Kerülje a tömeg-közlekedést, Kerülje azokat a helyeket, ahol sokan vannak, Kerülje az emberek közelségét, tartsa be az ajánlott 1-2 méter „védőtávolságot”! Kerülje a lázas betegeket!

A személyes higiénia folyamatos fenntartásának kötelezettsége. Fontos elemei: Kezét gyakran és alaposan mossa meg fertőtlenítőszerrel, vagy szappannal minden olyan esetben, amikor olyan tárgyakat érint, amelyeket előzőleg mások is érinthettek. Használati tárgyait, otthona gyakran érintett tárgyait fertőtlenítő törléssel tartsa tisztán. A találkozások megszokott üdvözlési módját ne gyakorolja, mellőzze a kézfogást, az ölelést, a puszival való üdvözlést, Otthonát gyakran szellőztesse, Fogyasszon sok gyümölcsöt, vitamindús ételeket, Krónikus kóresetek esetén telefonon kérje háziorvosától a receptek elektronikus módon való felírását, lázas állapot , száraz köhögés,  torokfájás, izomfájás esetén ne menjen orvoshoz, háziorvosától  telefonon kérjen segítséget!

NÉHÁNY FONTOS MEGSZÍVLELENDŐ AJÁNLÁS

Nem hiába nevezte Anglia miniszterelnöke, Franciaország elnöke a KORONA VÍRUS elleni küzdelmet HÁBORÚS HELYZETNEK. Szerintük háborúról van szó, amelyet az emberiség vív egy láthatatlan, ismeretlen ellenséggel szemben. Ebből következhet, hogy a küzdelem eredményessége érdekében szükség lehet az előírások, ajánlások kemény szankciókkal való kikényszerítésére. Ez csak az esetben kerülhető el, ha a társadalom minden tagja ÖNKÉNTESEN TELJESÍTI AZ ELŐÍRÁSOKAT, BETARTJA AZ AJÁNLÁSOKAT.

A magányos időskorúak számára ajánljuk, hogy fogadják el és igényeljék az Intézmények által működtetett, illetve az önkéntesen szerveződő „Segítő Szolgálatok” „Segítő Egyének” segítségét. Ennek bizalmon alapuló jó működése feltételezi, hogy garanciát kapjanak a visszaélések kizárására.

A törvény szigorával kell fellépni a helyzettel visszaélőkkel szemben; pánik keltők, árdrágítók, csalók, álsegítők, e súlyos helyzetet pártpolitikai haszonszerzésre felhasználok ellen.

A NYUGDÍJASOK SZOCIÁLIS FÓRUMA INTÉZKEDÉSEI AZ ELŐÍRÁSOK, AJÁNLÁSOK BETERTÁSÁÉRT.

Elektronikus úton felhívtuk Tagjaink, a velünk együttműködő Intézmények, Szervezetek figyelmét; a „SZABÁLY-KÖVETÉSRE”, AZ AJÁNLÁSOK BETARTÁSÁRA,  E KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉBEN AZ EGYÉNI FELELŐSSÉGRE.

Felfüggesztettük 2020 évi rendezvényeink megtartását. Különösen fájlaljuk, hogy ebben az évben, a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÉVÉBEN az elcsatolt területeken lévő Nyugdíjas Közösségekkel tervezett programjainkat is fel kellett függeszteni.

Tisztelt Barátaink, Időskorú Társaink! A Nyugdíjasok Szociális Fóruma e nehéz időszakban arra kéri a társadalom Időskorú Tagjait, hogy járjunk elől jó példával a fertőzésveszély csökkentését, felszámolását, az egészség megőrzését célzó küzdelemben, személyes, tudatos, felelős magatartást tanúsítva. Ezzel járuljunk hozzá e küzdelem eredményes megvívásához!

Mindenkinek jó egészséget, felelős magatartást, a Gyógyító Segítő Szolgálatok Tagjainak eredményes munkát kívánva, tisztelettel köszöntöm a Kossuth Rádió valamennyi kedves hallgatóját, külön is Időskorú Társaimat. 

Semmelweis Ferenc elnök